OMAS kevätkokous 29.4.2019 klo. 18.00

15.4.2019

Tervetuloa Oulun Metsästys- ja Ampumaseura ry:n kevätkokoukseen 29.4.2019 klo. 18.00 Raksilan sisäampumaradalle Pikkukankaantie 2B.

Oulun Metsästys- ja Ampumaseura ry:n kevätkokous

Aika: 29.4.2019 klo. 18.00

Paikka: Raksilan sisäampumarata Pikkukankaantie 2B

 

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen mukaiset kevätkokouksen asiat:

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle 

a) puheenjohtaja 

b) sihteeri 

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

d) ääntenlaskijat 

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus 

6. Esitetään tilintarkastajien lausunto 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille 

8. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat 

- OMAS 100v juhla 

9. Kokouksen päättäminen