Oulun Metsästys- ja Ampumaseuran ry:n kevätkokous maanantaina 31.8.2020 klo. 18

16.8.2020

Tervetuloa Oulun Metsästys- ja Ampumaseura ry:n kevätkokoukseen Raksilan sisäampumaradalle maanantaina 31.8.2020 klo. 18.

Tervetuloa Oulun Metsästys- ja Ampumaseura ry:n kevätkokoukseen maanantaina 31.8.2020 klo. 18.00 Raksilan sisäampumaradalle Pikkukankaantie 2B.

Oulun Metsästys- ja Ampumaseura ry:n kevätkokous

Aika: Maanantaina 31.8.2020 klo. 18.00

Paikka: Raksilan sisäampumarata Pikkukankaantie 2B

 

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen mukaiset kevätkokouksen asiat:

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle 

a) puheenjohtaja 

b) sihteeri 

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

d) ääntenlaskijat 

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus 

6. Esitetään tilintarkastajien lausunto 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille 

8. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat 

- Hallituksen täydentäminen

9. Kokouksen päättäminen