Ohjeet

Otteita ohjeesta ampumaratojen käyttäjille

Siviiliseurojen ja -ampujien käytössä ovat seuraavat ampumaradat ja -paikat:

·         Rata 1         150 metrin rata (30 paikkaa)
·         Rata 2         300 metrin rata (60 paikkaa)
·         Rata 3         25 metrin rata (A- ja B-puoli, yht. 30+30)
·         Rata 4         50 metrin rata (40 paikkaa)
·         Rata 5         100 m:n rata (hirvirata, 2 paikkaa)
·         Rata 6         Sotilaspoliisi- ja practical-rata  ampumataskut A-E (5 kpl)
·         Rata 7         Villikarjurata (3 paikkaa)
·         Rata 8         Haulikkorata

Muut radat ja alueet ovat puolustusvoimien käytössä.

 

Oulun Metsästys ja Ampumaseura ry (OMAS)

·         hallinnoi seuraavia Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueen ratoja ja rakennuksia
·         Rata 3, 25 metrin radan B-puoli (oikea puoli) ratalaitteineen
·         Rata 4, 50 metrin radan ampumakatos ja ratalaitteet                  
·         Rata 4, 50 metrin radan takana olevat toimisto-/ taulukopit (2 kpl)
·         Rata 5, 100 metrin radan ampumakatos ja ratalaitteet
·         Rata 7, villikarjuradan (*) ampumakatos (3 kpl) ja ratalaitteet
·         Rata 8, haulikkoradan (*) heitintornit ja taukokoppi.
 

Ampumaratojen ja -paikkojen käyttöoikeus

Ampumaratojen käyttöoikeus on viranomaisilla, jotka ovat tehneet ampumaradan käyttösopimuksen Kainuun prikaatin kanssa sekä siviiliampujilla, jotka kuuluvat seuraan tai yhdistykseen (vast.), joka on tehnyt ampumaradan käyttösopimuksen Kainuun prikaatin kanssa.

Edellä mainitut voivat käyttää kaikkia kohdassa 1 mainittuja ampumaratoja ampumaharjoitteluun, jäljempänä mainituin tarkennuksin.                                  

Seuraavien ratojen käytöstä sovittava Oulun Metsästys ja Ampumaseura ry:n (OMAS) kanssa:

·         Rata 3, 25 metrin radan B-puoli
·         Rata 4, 50 metrin rata
·         Rata 5, 100 metrin hirvirata
·         Rata 8, villikarjurata
·         Rata 9, haulikkorata.

Seuraavien ratojen käytöstä on sovittava Range Masters ry:n kanssa:

·         Rata 6, sotilaspoliisi- ja practical-rata A-E (5 kpl)

Ampumataskujen D ja E käyttöön on anottava ampumalupa kutakin ampumakertaa varten Kainuun prikaatilta. Anomus on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen suunniteltua ampumapäivää Kainuun prikaatin tekniselle sektorille.
 

Ampumaradan ampuma-ajat:

·         Maanantai - perjantai 08.00 - 20.00,
·         lauantaina klo 10.00 - 18.00
·         sunnuntaina klo 12.00 - 18.00.

Ratojen käyttö on kielletty juhlapyhinä, joulu- ja juhannusaattona ja pääsiäislauantaina.
 

Ampuma- ja harjoitusalueelle saapuminen ja poistuminen

Kulku ampumaradoille tapahtuu Vaalantien risteyksestä Hiukanreittiä pitkin tulopisteelle, joka sijaitsee ampumaradan paviljongilla. Ampuja ilmoittautuu tulopisteellä ottamalla postilaatikosta käyttöilmoituslomakkeen.

Käyttöilmoituslomakkeeseen kirjataan seuraavat tiedot:

·         Ampumaradan numero,
·         ampujien lukumäärä,
·         joukko-osasto / seura (vast),
·         päivämäärä,
·         ampuma-aika,
·         laukausmäärä ja
·         ammunnan johtaja.

Lomake palautetaan ammunnan jälkeen ampumaradan tulopisteellä olevaan lukittuun postilaatikkoon
 

Ampumaratojen ja -paikkojen vastaanotto sekä luovutus

Ammunnan johtaja/ampuja toimii ammunnan vastuuhenkilönä.
Ammunnoissa käytetyt radat tai paikat on siivottava aina ammuntojen jälkeen Kaikki roskat on kerättävä roska-astioihin lajiteltuna (hylsyt, pahvit, muut roska).
 

Varotoiminnan järjestelyt

Ampumaharjoituksen vastuuhenkilö, kilpailun johtaja tai yksittäinen ammunnan harjoittelija vastaa siitä, että ammunnat toteutetaan turvallisesti ja vaaraa aiheuttamatta.

Sotilapoliisi- ja practical- radan siviiliammunnoissa noudatetaan Suomen Ampumaurheiluliiton sääntöjä ja practical-ammunnan kansainvälisiä sääntöjä (IPSC Handgun Competition Rules).

Ampumakatosten yhteydessä oleva punainen valomajakka on sytytettävä ammunnan ajaksi.

Maalitaulut ja taulukehikot on ampumasuunnassa sijoitettava joko kiinteiden taululaitteiden tasalle tai taustavallia vasten. Ammunnan johtajan on varmistettava harjoitusjoukon osaaminen valmistavalla ase- ja ampumakoulutuksella. Samalla varmistutaan siitä, ettei taustavallin yli ammuta.

Ampumakatosten yhteydessä oleva punainen valomajakka on sytytettävä ammunnan ajaksi.

Näyttösuojien (150 metrin ja 300 metrin radat) päädyissä oleva punainen lippu on nostettava salkoon siksi ajaksi, kun näyttösuojan henkilöstö on suojautuneena näyttösuojassa.
 

Turvallisuus

Puolustusvoimat valvoo Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueen turvallisuutta sekä alueen ohjeiden mukaista käyttöä. Ampumaradan käyttöoikeuden omaavilla siviiliampujilla on lupa liikkua vain ampumarata-alueella.

Kaikkien alueella liikkuvien on tarvittaessa kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä sekä oikeutensa ampua ampumaradalla.

Ampumaratojen käyttäjien on noudatettava ratakohtaisia määräyksiä ja huolehdittava ammuntojen turvallisuudesta kaikissa tilanteissa.

Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueella on tallentava kamera-valvonta.

Alueen ja ratojen käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan ampuma-ja harjoitusalueella havaitsemistaan epäkohdista tai väärinkäytöksistä virka-aikana Kainuun prikaatin tekniselle sektorille p.0299 451194 tai 0299 451195.

 

Toiminta onnettomuustilanteissa

Onnettomuustilanteissa hälytetään apua soittamalla ensisijaisesti hätäkeskukseen numeroon 112.

Hälytysajoneuvo tilataan ampumaradan Paviljongille osoitteeseen Hiukanreitti 225, josta se opastetaan onnettomuuspaikalle.

YHTEYSTIETOJA

Kainuun prikaatin tekninen sektori0299 451 194
0299 451 195
Oulun Metsästys- ja Ampumaseura ry (OMAS0400 738735
Range Masters ry   040 830 8284