Harrastaneisuuden osoittaminen

Harrastaneisuustodistukset

Seuramme ampuma-asekouluttajat pystyvät kirjoittamaan harrastaneisuustodistuksen luotettavaa näyttöä vastaan, todistus on seuran jäsenille maksuton. Harrastaneisuutta arvioitaessa huomioidaan kaikki käsiaseilla tapahtuneet luotettavasti dokumentoidut harrastekerrat, myös ilmapistoolilla tapahtuneet suoritukset jos kyseessä on ns. 10m  ilmpapistooli-lajin harjoittelu tai kilpailu.

Pelkkä oma ampumapäiväkirja ilman ammunnanjohtajan kuittauksia ei lähtökohtaisesti ole riittävä selvitys harrastaneisuudesta, muista siis dokumentoida harrastekertasi myös ratapäiväkirjoihin tai ottamalla esimerkiksi valokuva harjoitustilanteesta.

Jos osoitettu harrastaneisuus ei ole yhtäjaksoista, sisältäen pitkiä aikavälejä ilman harrastakertoja, voidaan todistus kirjoittaa useassa osassa kattaen ne ajanjaksot joilta harrastekertoja löytyy.

Kun tarvitset harrastaneisuustodistusta, ota yhteyttä seuran toimistoon tai suoraan pistoolijaostoon. Ole valmis toimittamaan kopiot (esim. valokuvat) ampumapäiväkirjastasi, ratapäiväkirjoista niiltä radoilta joilla olet käynyt ampumassa. Kerää myös valmiiksi tulosluettelot niistä kilpailuista tai harjoituksista joihin olet osallistunut ja muu materiaali kuten valokuvat jne. Aineistosta on syytä käydä selkeästi ilmi harrastekertojen päivämäärät ja käytetyt asetyypit (kivääri, pienoiskivääri, pistooli, pienoispistooli, ilmapistooli, jne.)

Muista että harrastaneisuuden arviointi kestää useita päiviä, toimi siis hyvissä ajoin ja ilmoita tarpeestasi vähintään kaksi viikkoa etukäteen.

 

Ratapäiväkirjat

Muista merkitä käyntisi aina radoilla oleviin ratapäiväkijoihin, jotta voit luotettavasti osoittaa harrastekertasi kyseisellä radalla.

Jos käyttämälläsi radalla ei ole ratapäiväkirjaa, ilmoita tästä radan pitäjälle ja dokumentoi käyntisi muilla keinoin, kuten ottamalla valokuva harjoitustapahtumasta.

Pirilän ampumapäiväkirja on valvojan vieressä olevalla pöydällä ja Hiukkavaaran ratapäiväkirja sijaitsee pistooliradalla 3B.

 

Henkilöohtainen ampumapäiväkirja

Henkilökohtainen ampumapäiväkirja on vapaamuotoinen, mutta siitä on syytä käydä ilmi tärkeimmät harrastekerran yksilöivät tiedot kuten: päivämäärä, kellonaika, ampumarata tai -paikka, asetyyppi, kaliiperi, laukausten määrä. Mitä kattavammin ampumapäiväkirja sisältää tietoja, sitä parempi. Omaan ampumapäiväkirjaan on myös syytä ottaa kuittaus ammunnan valvojalta, mikäli se on mahdollista.

Esimerkkipohja ampumapäiväkirjasta: ampumapäiväkirja-A4.pdf

 

Valokuvat harrastekerroista

Ampumapäiväkirjojen lisäksi harrastekerrat on syytä dokumentoita esimerkiksi ottamalla jokaisesta harrastekerrasta valokuva kännykkäkameralle tms. Näin sinulle jää päivämäärän lisäksi muisto siitä millä radalla harrastit ja minkä tyyppisestä tapahtumasta oli kyse, lisäksi valokuvia voidaan helposti käyttää osoittamaan harrastekerrat.

 

Kilpailutulokset

Helpoin tapa osoittaa harrastaneisuus on toimittaa tulosluettelot, joista käy ilmi suorituspäivämäärä, laji ja harrastajan nimi.

Vaikka nykyisin useimmat kilpailutulokset on tallennettu www-sivuille, kannattaa niistä ottaa itselle jonkinlainen kopio siltä varalta, että tulossivusto suljetaan tai sen osoite muuttuu.

 

Harrastaneisuustodistusta varten tarvittavat tiedot

Kun pyydät seuran ampuma-asekouluttajalta harrastaneisuustodistusta, toimita hänelle ainakin seuraavat todistuksen kirjoittamista varten tarvittavat tiedot.

 • Nimesi ja henkilötunnuksesi
 • Tieto mahdollisesta jäsenyydestä OMAS:ssa
 • Aikaväli jolta tarvitset todistuksen (alku- ja loppupäivämäärä)
 • Harrastekertojen päivämäärät ja käytetyt asetyypit
  • ampumapäiväkirjasi
  • tiedot ratapäiväkirjoista joista löytyy merkintöjä harratekerroistasi
  • kilpailutulokset
  • muu materiaali josta harrastekertasi käyvät ilmi, esim. kuvat harjoituksista tms.
 • Millä asetyypeillä olet harrastanut (esim. ilmapistooli, pienoispistooli jne.)
 • Tarvitsetko todistuksen uuden aseen hankkimista varten vai olemassa olevan luvan jatkamista varten.

HUOM! On tärkeää, että voit osoittaa milloin ja missä olet harrastanut ampumaurheilua käsiaseella. Ilman tätä tietoa emme voi kirjoittaa todistusta aktiivisesta ampumaurheiluharrastuksesta.