Jaosto

Pistoolijaosto ylläpitää ja kehittää pistoolilajien harrastamismahdollisuuksia Oulun seudulla.Jaosto järjestää yhdessä kiväärijaoston kanssa avoimia alueellisia kilpailuja sekä kesäkausina avoimia pistooliharjoituksia.

Vuosittain valittava pistoolijaosto suunnittelee harjoitus- ja kilpailutoiminnan sekä laatii seuran hallitukselle talousarvion, toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen sekä tekee esityksiä.

Pistoolijaoston lisäksi jaoston käytännön työhön erinäisissä talkoo- ja toimitsijatehtävissä osallistuvat ns. jaostoaktiivit. He ovat seuratoiminnasta kiinnostuneita seuran pistoolilajeja harrastavavia jäseniä.